UAVision Nordic AB
Brandkunskap

Brandkunskap


Utbildning i grundläggande brandkunskap borde vara en självklarhet på varje arbetsplats.

Har företagets anställda har rätt kunskap kan bränder förebyggas och alla får en säkrare arbetsmiljö.


I vår utbildning i brandkunskap får deltagarna en grundläggande brandskyddsutbildning,

kunskap om brandförlopp och hur de kan agera för att förebygga bränder.

Det gör att exempelvis företagets anställda lär sig att upptäcka brandrisker samt får kunskap inom

förebyggande arbeten och systematiskt brandskyddsarbete.


Brandskyddsutbildning krävs för att verksamheten ska ha ett skäligt brandskydd och uppfylla kraven

i Lagen om skydd mot olyckor och Arbetsmiljölagen.Om vår utbildning i brandkunskap


Vi går igenom hur brand uppstår och hur ni ska agera om olyckan är framme, utrymningssäkerhet och hantering av brandsläckare. Utbildningen utgår från er verksamhet och riskerna anpassas efter era behov och förutsättningar. Utifrån ert önskemål och behov kompletteras den teoretiska delen med praktiska övningar i att använda släckningsutrustning och/eller utrymningsövning. Kontakta oss för offert


Vad säger lagen om utbildning  i brandkunskap?


Här hittar du föreskrifter och broschyrer:


Lagen om "Skydd mot olyckor” (LSO 2003:778)
Föreskriften ”Systematiskt arbetsmiljöarbete” (AFS 2001:01)