UAVision Nordic AB
Agenda 2030

Agenda 2030

Agenda 2030 är FN:s globala ramverk för hållbar utveckling som syftar till att uppnå en bättre och mer hållbar framtid för alla.

UA Vision Nordic AB är ett företag som värnar om hållbarhet och socialt ansvarstagande, och vi ser det som vår plikt att bidra till genomförandet av Agenda 2030.

Vi har identifierat flera av de globala hållbarhetsmålen som särskilt relevanta för vår verksamhet, inklusive "Rent vatten och sanitet", "Hållbar energi för alla", "Industri, innovation och infrastruktur", och "Minskad ojämlikhet". Vi strävar efter att integrera dessa mål i vår verksamhet på ett meningsfullt och effektivt sätt.

För att uppnå dessa mål är det viktigt att tänka långsiktigt och hållbart i allt vi gör. Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla och förbättra våra produkter och tjänster för att minimera deras negativa miljöpåverkan. Dessutom är vi engagerade i att minska vår egen miljöpåverkan genom att implementera energieffektiva lösningar i våra egna lokaler och processer.

Vi ser också till att våra samarbetspartners och leverantörer delar vår strävan efter hållbarhet och socialt ansvarstagande. Vi strävar efter att bygga långsiktiga och ömsesidigt givande relationer med dem för att gemensamt bidra till en mer hållbar framtid.

Vårt engagemang i Agenda 2030 är en naturlig förlängning av vårt arbete för en mer hållbar framtid. Vi är stolta över att bidra till detta viktiga globala initiativ och ser fram emot att fortsätta vårt hållbarhetsarbete i framtiden.

  • Att bidra till hållbar utveckling genom att erbjuda innovativa lösningar för energieffektivisering och fastighetsbedömning (Mål 7: Tillgänglig och ren energi, Mål 9: Industri, innovation och infrastruktur, Mål 11: Hållbara städer och samhällen).
  • Att främja säkerhet och trygghet genom att erbjuda utbildningar inom första hjälpen, hjärt-lungräddning och brandkunskap (Mål 3: God hälsa och välbefinnande).
  • Att samarbeta med partners och kunder för att uppnå gemensamma mål och bidra till en hållbar framtid (Mål 17: Partnerskap för målen).

Ring oss för offert!

eller maila oss om du har några frågor