UAVision Nordic AB
Brandkunskap

Brandkunskap


Bra utrustningoch en planerad organisation underlättar men får inget värde om personalen inte vet hur
de ska agera vid brand. Konsekvenserna vid ett tillbud återspeglas ofta av den kunskap de drabbade
besitter.

En lyckad släckinsats avgörs inte endast av den utrustning som finns tillgänglig utan agerandet och
kunskapen hos personalen eller de människor som finns på platsen.

Vid brand krävs snabb insats och i denna utbildning lär du dig praktisk hur vi använder handbransläckare,
brandfilt och brandpost.


Mål

Efter genomgången utbildning skall du ha grundläggande kunskap i förebyggande brandskydd och hur du skyddar dig själv och egendom vid tillbud.Efter genomgången utbildning har du grundläggande kunskaper om släckmetoder, släckmedel, släckverkan samt val av förstahandsredskap och dess användning.Klicka nedan för att läsa mer och för att boka via vår partner GOToffice