UAVision Nordic AB
Heta Arbeten

Kurs i Heta Arbeten

Behörighetsutbildning Heta Arbeten® är etablerad sedan 1990 och ger dig som utfärdar tillstånd för, utför eller är brandvakt vid olika typer av brandfarliga heta arbeten, rätt kunskap och behörighet. Även du som ska beställa heta arbeten har nytta av denna utbildning. Utbildningen avslutas med ett digitalt certifieringstest. Efter ett godkänt resultat erhåller deltagaren ett certifikat Heta Arbeten® utfärdat av Brandskyddsföreningen, och är då behörig att utföra brandfarliga heta arbeten.


Om Heta Arbeten

Utbildningen är framtagen av och följer Utbildningskommittén för Heta Arbetens (UHKAs) kursplan. Du får bland annat lära dig:

  • Säkerhetsreglerna för Heta Arbeten®
  • Brandkunskap
  • Riskbedömning med 3M-metoden (metod, material, miljö)
  • Genomföra en släckövning (undantagen vid distansutbildning)
  • Lagar och försäkringsvillkor som reglerar brandfarliga heta arbeten på tillfällig arbetsplats.Boka redan nu via Bokningsformuläret

UAVision Nordic AB

eller använd kontaktformuläret nedan för frågor