UAVision Nordic AB
Eltermografering

Eltermografering


Eltermografering är en effektivt energi- och kostnadsbesparing där man mäter med värmekamera för att identifiera potentiella riskområden. I vissa länder är eltermografering till och med lagstadgat och ett krav från försäkringsbolag för att förebygga olyckor. Med mätresultaten i vår hand ger vi dig konkreta förslag på åtgärder som bör, skall eller måste vidtas!


    Om tjänsten eltermografering


    När UA Vision ska utföra en termografering identifiera elläckor. Elläckorna reparerar inte sig själva, utan tvärt om så tenderar de att snabbt bli värre. Ett vanligt fel är säkringar som “kolar” i botten och ger upphov till små ljusbågar som i sin tur gör att anläggningen förbrukar mer el än avsett. Men det kan också vara åldrade motorskydd i fläktar som inte löser ut och stoppar ventilationsanläggningar, eller glappande kabelanslutningar som orsakar avbrott eller ännu värre gnistbildning med brand som följd.


    Efter avslutad termografering skriver vi en rapport. I rapporten sammanfattar vi nuläget, omedelbara åtgärder och rekommendationer under det kommande året.  Rapporten sammanfattas med tex och bilder på allt som fastighetsbesiktningen omfattat. 


    Kontakta oss för offert