UAVision Nordic AB
Termografering

Termografering


Termografi, även kallad värmefotografering, innebär att man omvandlar ett objekts IR-strålning till en synlig värmebild. Vid termografering används en så kallad värmekamera som registrerar infrarött ljus för att ”se” och ”mäta” den infraröda strålning som ett objekt avger. Värme eller infraröd energi är ljus som inte är synligt eftersom våglängden är för lång för att upptäckas av det mänskliga ögat. Den infraröda strålningen är en del av det elektromagnetiska spektrum som vi upplever som värme. Till skillnad från vanligt ljus avger allting som är varmare än absoluta nollpunkten värme i infrarött ljus. Även mycket kalla objekt, till exempel isbitar, avger infraröd energi.


  Om tjänsten termografering


  Termografering är ett fantastiskt verktyg för att analysera klimatskalet på en fastighet och upptäcka energislöseri i tex byggnader, fjärrvärmenät eller i din elcentral. Här listas några brister vi enkelt kan upptäcka: 


  • Bristfällig isolering
  • Köldbryggor
  • Fuktskador
  • Luftläckage
  • Otäta rör
  • Defekt golvvärme
  • Läckage i fjärrvärmenät
  • Vatteläckor inomhus och utomhus
  • Slitna Nål/kullager i maskiner, transportbanor,  mtb/skidliftar mm
  • Brister i din elanläggning/säkringsskåp (Läs mer här: Eltermografering)


  Efter avslutad termografering skriver vi en rapport. I rapporten sammanfattar vi byggnadens nuläge, omedelbara åtgärder och rekommendationer under det kommande året. Rapporten sammanfattas med text och bilder på allt som termograferingen omfattat. 


  Kontakta oss för offert